Muncipality Contacts / Nagar panchayati

Sr.No District Municipality/ NPs Name of the Chairperson/ Spl. Officer Mobile
61 Chittoor Punganur Sri. S ALEEM BASHA 9440006816
62 Chittoor Palamaneru Smt. SM PAVITHRA 9032639009
63 Chittoor Nagari Sri. PG NEELAMEGAM 9440076515
64 Chittoor Puttur Sri. A HARI 9703096452
65 Ananthapur Hindupur Smt. DN INDRAJA 8886434676
66 Ananthapur Guntakal Smt. NANGINENI BHAVANI 9160160069
67 Ananthapur Tadipatri Sri. JC PRABHAKARA REDDY 7816052509
68 Ananthapur Dharmavaram Smt. LINGAM NIRMALA 8125795211
69 Ananthapur Kadiri Smt. PARIKI NAJEMUNNISA 9000311037 | 6300237547
70 Ananthapur Rayadurg Smt. PORALU SHILPA 9393294446
71 Ananthapur Madakasira Smt. LAKSHMI NARASAMMA 9618861129
72 Ananthapur Puttaparthi Sri . THUNGA OBULAPATHI 9491053654
73 Ananthapur Gooty Smt. DUDEKULA VANNUR BEE 9542645523
74 Ananthapur Pamidi Sri R Kurmanath
75 Ananthapur Kalyandurgam Sri. RAJKUMAR TALARI 9121202002
76 Kurnool Nandyal Smt. SHAIK MABUNNI 9642254052
77 Kurnool Adoni Smt. B SHANTHA 9885469149
78 Kurnool Yemmiganur Sri. DR. KS RAGHU 7799694887
79 Kurnool Dhone Sri. G RAJESH 9440294202
80 Kurnool Atmakur DR. ASIYA MAROOF 9642160530

Pages

Sr.No District ULB Grade Name of the Commissioner Office Fax STD Mobile E-Mail E-Mail
61 SPS NELLORE Naidupet NP L. Chandrasekhar Reddy 9849744187 naidupeta.np@gmail.com mc.naidupeta@cdma.gov.in
62 CHITTOOR Madanapalle I G. Raghunatha Reddy 222058 222058220183 8571 9849905867 commissioner_mpl@yahoo.co.in mc.madanapalle@cdma.gov.in
63 CHITTOOR Srikalahasti I Ch. Srinivas 222245 222621224988(P) 8578 9849905866 sklhst_10053@yahoo.co.in mc.srikalahasti@cdma.gov.in
64 CHITTOOR Punganur II K LOKESWARA VARMA 252166 250545253779(P) 8581 9849905868 cmnr_pmc@yahoo.co.in mc.punganur@cdma.gov.in
65 CHITTOOR Palamaneru III K Kiran Kumar 252217 253123 8579 9949887727 commissioner_plnr@ymail.com mc.palamaneru@cdma.gov.in
66 CHITTOOR Nagari III K. Nagendra Prasad 235661 234670 8577 9949563111 nagarinmc@yahoo.co.in mc.nagari@cdma.gov.in
67 CHITTOOR Puttur III K. Venkatarami Reddy 223628 221638 8577 9849906686 putturmc@yahoo.com mc.puttur@cdma.gov.in
68 ANANTHAPUR Hindupur Special Gr K. Venkateswara Rao 220642 220635 8556 9849905853 hdpmplty@rediffmail.com mc.hindupur@cdma.gov.in
69 ANANTHAPUR Guntakal I B Seshanna 226726 228911227262(P) 8552 9849905854 apusp9@rediffmail.com mc.guntakal@cdma.gov.in
70 ANANTHAPUR Tadipatri I P. Narasimha Prasad 222229 223001 8558 9849905855 commitdp_2006@rediffmail.com mc.tadipatri@cdma.gov.in
71 ANANTHAPUR Dharmavaram Selection Gr V Mallikarjuna 223018 223081 8559 9849905856 dharmavarammunicipality@rediffmail.com mc.dharmavaram@cdma.gov.in
72 ANANTHAPUR Kadiri II Prameela 224091 221092 8494 9849908160 commissioner_kdr@yahoo.co.in mc.kadiri@cdma.gov.in
73 ANANTHAPUR Rayadurg II Sri. B Jabbar Miah 252001 251217252902 8495 9849905858 cmnr_rdg@yahoo.co.in mc.rayadurg@cdma.gov.in
74 ANANTHAPUR Puttaparthy N.P KASU SIVARAMI REDDY 287707 289608 8555 9515133115 ptpcmnr@yahoo.com mc.puttaparthy@cdma.gov.in
75 ANANTHAPUR Gooty III N. Gangi Reddy 252339 252339 8552 9100986899 gooty_mc@rediffmail.com mc.gooty@cdma.gov.in
76 ANANTHAPUR Madakasira N.P J NAGARJUNA 220642 220635 8556 9866550945 mdksnagarapanchayat@gmail.com mc.madakasira@cdma.gov.in
77 ANANTHAPUR Pamidi N.P K Anupama 245001 245001 8552 8008040823 pamidi_mc@rediffmail.com mc.paamidi@cdma.gov.in
78 ANANTHAPUR Kalyanadurgam N.P S. Venkata Ramudu 220448 220448 8497 7331182696 kldmplty@gmail.com mc.kalyandurgam@cdma.gov.in
79 KURNOOL Nandyal Special Gr S Venkata Krishna 242132 242295 8415 9849905860 pullareddy.ch@gmail.com mc.nandyal@cdma.gov.in
80 KURNOOL Adoni Special Gr R.G.V. Krishna 253121 252246250301(p) 8512 9849905859 adnmplty@rediffmail.com mc.adoni@cdma.gov.in

Pages